http://www.welovemaggi.com เป็นอีกผลงานหนึ่งของ WCG ค่ะ ซึ่งเราได้ทำทั้งหมดของ
เว็บไซต์ร่วมกับ MacCann Worldgroup (Thailand) Ltd. โดยเว็บนี้เกิดมาจากการที่ แมกกี้ มีสินค้าออกใหม่ คือ ซอสปรุงรส “แมกกี้อร่อยเหยาะหรือจิ้ม” จึงต้องการเว็บไซต์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า และให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมแชร์เมนูกัน โดยใช้แมกกี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารค่ะ

สำหรับใครที่สนใจ อยากร่วมสนุกกับแมกกี้ หรืออยากเข้ามาชมผลงานอีกชิ้นของ WCG ก้อเข้ามาได้ที่ http://www.welovemaggi.com นะคะ

Advertisements