office เก่า

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ร่วมทุกร่วมสุขทำเว็บกันมา เงินถึงจะได้น้อย
ก็ดีกว่ามิได้เลย ความทรงจำเหล่านั้น ขอให้ทุกท่านจงจำเอาไว้
ว่าครั้งหนึ่ง เราก็ยังได้ทำเว็บร่วมกัน ต่อจากนี้ขอให้ทุกคนจงโชคดี
เรื่องราวของคนทำเว็บชั้น 2 จะคงอยู่ตลอดไป..
(สังเกตุหน้าคนอ้วนแว่นข้างหลัง กำลังดีใจสุด ๆ กับการปิด office ในครั้งนี้)

Advertisements