สังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้อะไรเราก็แข่งกันเร็ว
เราผลิตรถที่มีความเร็วที่สุดกันมากขึ้น
คอมพิวเตอร์ก็ต้องประมวลผลเร็วสุดมากขึ้น
อาหารก็ต้องจานด่วนที่สุดที่เราเรียกกันว่า ฟาสฟู้สด์
ไก่ที่เรากินก็ให้สารเร่งโตจะได้ขายไวไว
ต้นไม้ก็มีปุ๋ยเร่งดอก เร่งผล เร่งโต
เราทำอะไรแข่งกับเวลาให้ได้น้อยที่สุดกันตลอด
เป็นผลให้เราต้องซื้อของใหม่ตลอดเวลา
เพราะว่าเราอยากได้อะไรที่ใช้เวลาน้อยลงอีกนิดนึง
เลยทำให้มนุษย์มีความอดทนที่จะรออะไรได้น้อยลง
ได้เห็นความสวยงามหรือสุนทรีย์ต่างๆน้อยลง
ทำอะไรที่ช้าลงหน่อย เราอาจจะได้อะไรอีกหลายอย่าง
ขับรถช้าลง เราจะเห็นทิวทัศน์ข้างทางมากขึ้น
ทานช้าลง เราจะได้รสอร่อยมากขึ้น
แล้วเราจะรู้ว่าการทานมันเป็นศิลปะ
เราใช้คอมพิวเตอร์ที่ช้าลงหน่อย
เงินในกระเป๋าเราก็เหลือมากขึ้น
ชีวิตไม่ต้องเร่งรีบไปซะทุกอย่าง
ช้าลงบ้างแล้วคุณจะพบความสุขที่ซ่อนอยู่

from http://www.jazzmoment.com