ได้ของขวัญไว้แก้ง่วง มันจะคอยเตะเวลาโอมแอบงีบหลับ (idea โดยกิฟ)