ภัยจากการเขียน blog
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9500000084506

สัมมนาเรื่องพ.ร.บ. ความผิดคอมฯ 13 ก.ค.  (สรุปโดยคุณ burlight)
http://www.burlight.com/2007/07/13.html

Advertisements