คัดลอกมาจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=roundfinger&group=14 

มีคำพูดของอุดม-แต้พานิชมาฝากค่ะ ” ความทุกข์เหมือนแสงแดดที่แผดเผาและเราไม่สามารถอยู่ใต้ร่มเงาได้ตลอดเวลา บางวันแดดเบา-บางวันแดดแรง-ยามที่กิเลสดึงเราไปอยู่ที่กลางแจ้ง ผมว่าเราพึงมีครีมกันแดดที่ดีที่สุดในโลกอย่างธรรมะ ไว้คอยปกป้องเราจากรังสีรักโลภโกรธหลงฯลฯ ส่วนจะปกป้องได้ขนาดไหนก็ต้องขึ้นกับการใช้ของแต่ละคนแล้วละครับ ใช้ธรรมะน้อยทุกข์มาก-ใช้ธรรมะมากทุกข์น้อย-ข้างกล่องเขาเขียนไว้อย่างนั้นครับ “

Advertisements