วันนี้ได้ไปรับบรีฟงานใหม่ สำหรับการทำเวปไซต์ Prommitr Film Studio ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงภาพยนตร์ ประหนึ่งเมืองหนัง สถานที่ตั้งอยู่ที่เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี งานที่ทางเราต้องจัดเตรียมคือ Brand Identity ของสถานที่เที่ยวนี้ (โลโก้) และตัวเว๊บไซต์ ที่จะโชว์ข้อมูลของสถานที่เที่ยว

Advertisements